Corporates en startups proberen in eerste instantie elkaar op een juiste manier te vinden, vervolgens de relevante kennis te delen en dan nog eens van elkaar te leren. Er moet een win-winsituatie zijn om kennisuitwisseling te realiseren, financiering alleen is daarbij niet voldoende. Ook het overbruggen van cultuurverschillen is daarbij van belang. Echter hoe vindt succesvolle samenwerking tussen corporates en startups plaats? Hoe vergroot een corporate haar absorptievermogen van kennis en innovatie door startups? Hoe en wat kunnen startups leren van corporates? Wat zijn de best-practices van ‘Samenwerken tussen corporates en startups’? Deze nieuwe studie van SMS probeert antwoorden te vinden op deze vragen.

ONDERZOEK: Samenwerking Corporates & Startups afgerond

Onderzoeksvraag:

Op welke wijze kan de samenwerking corporates en startups worden vormgegeven en uitgevoerd zodanig dat wederzijdse selectie, het onderling delen van kennis en het gezamenlijke leerproces wordt verbeterd?

Looptijd:

Symposium & Publicatie 14 november 2019

Onderzoekers:

Jessica van den Bosch
(Tilburg University),
Jan Peter van den Toren
(Tilburg University),
Bas van der Starre (Birch) en
Aswin van Oijen (TiSEM)

Begeleidingscommissie:

Erwin Verboom (voorzitter),
Rob Regter (KLM),
Saida van Kalsbeek (Cybermarqt),
Louise Beduwe (VNO NCW),
Sander Nieuwenhuizen (Deloitte),
Benno Tieke (Philips),
Robin Spierings (PC),
Nicolaas Weeda (secretaris).