Duurzaam Ondernemen Waarmaken

Duurzaam Ondernemen Waarmaken

Duurzaam Ondernemen Waarmaken

Het bedrijfskundig perspectief

 

Hoe slagen bedrijven erin te verduurzamen?

Duurzaam ondernemen waarmakenMooi kunnen praten over duurzaamheid is een ding, maar duurzaamheid daadwerkelijk handen en voeten geven, is een ander verhaal. Het boek duurzaam ondernemen waarmaken; het bedrijfskundig perspectief vertelt dat andere verhaal.
Het is in opdracht van Stichting Management Studies geschreven door een team van vier auteurs van Royal HaskoningDHV en RSM Erasmus Universiteit (Het Partnerships Rescource Centre) op basis van het eerste systematische onderzoek in Nederland naar de implementatie van duurzaamheid bij twintig vooraanstaande Nederlandse bedrijven.

Het fasemodel

Aan de hand van een fasemodel schetst het boek verschillende routes die een onderneming kan nemen om kansrijk te verduurzamen. Naast gedegen theorie biedt het boek vele inzichten en praktische handreikingen aan bestuurders en managers. Het boek schetst onder welke condities een meer evolutionair groeipad naar duurzaam ondernemen voor de hand ligt, maar ook wanneer een meer revolutionaire benadering past. Duurzaam ondernemen waarmaken laat daarbij niet alleen zien wat binnen afdelingen van bedrijven kantelpunten voor verduurzaming zijn, maar brengt per fase ook de rol van maatschappelijke stakeholders in beeld. Op basis van goed inzicht in het interne en externe krachtenveld waarbinnen de onderneming opereert, kunnen de vereiste randvoorwaarden worden gecreëerd om duurzame strategieën innovatief én succesvol te laten zijn.

De kernboodschappen

De kernboodschappen van het boek en het fasemodel werden op het symposium toegelicht door Rob van Tilburg en Rob van Tulder. In verschillende break-out sessie met medewerking van Desso, FrieslandCampina, KPN, Rabobank en Tatasteel werden per faseovergang de bevindingen besproken en getest door de deelnemers.

In een plenaire discussie met medewerking van Piet Besselink, lid Raad van Bestuur van RoyalHasoningDHV, Rob van Tulder (RSM), Monika Milz, voorzitter Green Deals en Theo Henrar, directievoorzitter Tata Steel Nederland werden de uitkomsten van het boek in een politieke en internationale context geplaatst.

 Niek Jan van Kesteren, Algemeen Directeur van VNO-NCW MKB-Nederland gaf aan het begin van het symposium aan de bevindingen van het boek te verwelkomen omdat ze mooi laten zien hoe bedrijven uitstekend in staat zijn om zelf duurzaamheidsvraagstukken op innovatieve wijze op te pakken.

Ab van der Touw CEO van Siemens Nederland en voorzitter van de SMS-begeleidingscommissie van dit onderzoek stelde bij de afsluiting van het symposium dat het boek een ‘bijzonder geslaagd verhaal’ vertelt omdat individuele bedrijven er ‘ zichzelf in kunnen herkennen’. Het boek houdt de onderneming als het ware een spiegel voor, waardoor je ziet hoe het er voorstaat. Alleen vanuit zo’n inzicht in de eigen situatie zijn gerichte acties mogelijk die duurzaam ondernemen kunnen waarmaken.

Genomineerd voor  managementboek
van het jaar 2013

SCHRIJVERS: Rob van Tilburg, Rob van Tulder, Mara Franken en Andrea da Rosa
ISBN: 978 90 232 5031 9
JAAR: 2012

 

 

Publicaties & Uitgaves

SMS heeft een lange historie: in juni van dit 2023 bestaan we 56 jaar. De stichting is ontstaan uit de behoefte van het toenmalige VNO aan wetenschappelijk praktijkonderzoek naar arbeidsverhoudingen. De gedachte was dat dit behulpzaam zou zijn bij de cao-onderhandelingen met de vakbonden. Inmiddels zijn we actief op een breder terrein. HR-vraagstukken zijn nog steeds een belangrijk onderwerp, maar onderzoeken gaan bijvoorbeeld ook over kunstmatige intelligentie, circulaire verdienmodellen en sociaal ondernemen. Ieder jaar lopen er een of twee onderzoeken en ronden we er ook een of twee af. De uitkomsten publiceren we in een Nederlands- en Engelstalig (e-)boek. We willen de opgedane kennis en inzichten namelijk breed verspreidenAlle onderzoeken die zijn verricht worden afgesloten met de uitgave van een boek met alle bevindingen. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een uitgebreid bibliotheek. 

Beleidsbepalende publicaties

In de afgelopen decennia waren ‘centralisatie en decentralisatie van besturing en organisatie’, ‘flexibilisering van bedrijfsprocessen en arbeidsinzet’ en ‘veranderingen in de arbeidspopulatie’ actuele onderzoeksthema’s. Verschillende publicaties hebben grote invloed gehad op het beleid en de ontwikkelingen in het Nederlandse bedrijfsleven.

Een deel van de boeken kunt u downloaden als pdf, de overige titels zijn via de link te bestellen.