Robotisering

Onderzoeksvraag:

Op welke wijze en onder welke condities maken bedrijven gebruik van nieuwe technologie, zoals robots, en welke manieren zijn denkbaar om zowel de productiviteit als de kwaliteit van het werk te verbeteren?
Voor meer informatie zie de aanbesteding van dit onderzoek

Looptijd:

Symposium & publicatie worden in het najaar 2017 verwacht.

Onderzoekers:

Charissa Freese (UvT)
Fabian Dekker (EUR)
Ronald Dekker (UvT)
Rinie van Est (Rathenau)
Linda Kool (Rathenau)

Begeleidingscommissie:

Auke de Bos (EY)
Henk de Bruijn (Port Rotterdam, voorzitter)
Maureen Hendriks (WagenaarHoes)
Marjolein ten Hoonte (Randstad)
Karina Kuperus (KPMG)
Dick Okhuijsen (Transparent)
Gerard Smit (IBM)
Hans van der Steen (AWVN)
Nicolaas Weeda (SMS)
Sigrid Verweij (VNO-NCW)
Frauke Wessel (AVR)