Spiritualiteit in werk en organisatie

Het werk als bron van zingeving is voor mensen belangrijker geworden. De kerken worden leger maar tegelijk is er een groeiende groep van ‘ietsisten’, zoekers, geïnteresseerden in spiritualiteit. Het werk lijkt een beetje de functie van de kerk over te nemen.

Centraal in dit essay staat de vraag hoe spiritualiteit inhoud kan krijgen in werken, samenwerken, leiderschap en maatschappelijk ondernemen. Daarvoor gaat de auteur te rade bij klassieke en moderne vormen van spiritualiteit. Inspirerende voorbeelden zijn de monnikenregel van Benedictus uit de 6e eeuw en het dagboek van Dag Hammarskjöld, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Spiritualiteitsscholen geven soms nuttige en beproefde aanwijzingen en technieken hoe de kwaliteit in leven en werk te verbeteren. Een voorbeeld is het begrip dienend leiderschap dat Robert Greenleaf introduceerde, maar al eeuwen geleden werd aanbevolen door Benedictus en Franciscus. Een ander voorbeeld is het begrip ‘mindfulness’, rechtstreeks ontleend aan het boeddhisme, dat in deze tijd velerlei nuttige toepassingen vindt: in de gezondheidszorg als middel voor pijnbestrijding en in het bedrijfsleven als middel voor stressreductie.

Dit essay is een verkenning van de vraag wat mensen ten diepste beweegt in werk, samenwerken en leidinggeven. Het is geschreven voor iedereen die bewust zoekt naar verdieping en ontwikkeling van zichzelf en zijn organisatie. Doel is om bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling én organisatie-ontwikkeling, in wisselwerking met elkaar. Daarbij wordt steeds gezocht naar een ´open spiritualiteit´, dat wil zeggen een spiritualiteit die bruikbaar is voor organisaties die zijn samengesteld uit mensen met een grote diversiteit aan levensbeschouwelijke achtergronden.

Huib Klamer (1950) was bijna 30 jaar secretaris Levensbeschouwing en Maatschappelijk Ondernemen van VNO-NCW. Huib organiseerde en begeleidde conferenties, workshops en retraites over MVO, leiderschap, ethiek en spiritualiteit. Voorts schreef hij verschillende artikelen, discussienota’s voor Bilderbergconferentie en boeken (met anderen), zoals: ‘Breng spirit in je leven’, ‘Breng Spirit in je werk’, ‘Perspectief op een participatiemaatschappij’, ‘De ene regel is de andere niet’.
Huib is leken-voorganger in de Franciscus Xaverius Kerk te Amersfoort, geeft retraites en cursussen (christelijke) meditatie en vervult enkele bestuursfuncties.

Nieuwsgierig geworden? Lees hier het essay van Klamer Spiritualiteit in werk en organisatie
U kunt het essay desgewenst ook als boek ontvangen. Stuur hiervoor een mail naar het secretariaat van SMS, Danielle van den Broek dbroek@vnoncw-mkb.nl