In de postpolder

een beknopte geschiedenis van bijna een eeuw overlegeconomie – en daarna

Dit essay bevat een beschrijving en duiding van bijna een eeuw Nederlandse poldertraditie en de polderspelers. Vanaf de ‘oerpolder’, de opkomst en het verval van het klassieke poldermodel in de modern overlegeconomie tot de huidige situatie in de post-polder, die meer een groene ‘netwerkpolder’ is.
Het essay gaat onder meer dieper in op het ‘succes en de mythe van het arbeidsmarktbeleid’ en het ‘Europese sociale model’ en het bevat enkele postpolder-beschouwingen van de man die zelf meer dan 35 jaar (1977-2013) in de polder actief was namens VNO- NCW

Over de auteur
Jan-Willem van den Braak (Tilburg 1952) trad in 1977 in dienst van VNO, later VNO-NCW. Van 2000-2006 was hij directeur Sociale Zaken en van 2006-2009 hoofd van het Brusselse kantoor. Tevens was hij van 19992- 2013 hoofd van de stafafdeling Levensbeschouwing & Ondernemen. Namens VNO-NCW was hij van 1998-2008 lid van de Sociaal -Economische Raad (SER) en van 1986-2006 bestuurslid van de Stichting van de Arbeid. Thans is hij o.a. voorzitter van het scholings- en bezinningsinstituut SBI in Doorn en lid van de Raad van advies van Springtij Forum.

De publicatie is hier te downloaden.