De Winst van Purpose afgerond

Onderzoeksvraag:

Wat zijn de belangrijkste kenmerken en praktijken van purpose-gedreven ondernemingen zodanig dat sociaal-maatschappelijke doelstellingen de bestaansreden vormen van het economisch bedrijfsmodel?

Looptijd:

Symposium & Publicatie 4 oktober 2022

Onderzoekers:

Henk Volberda
Jatinder Sidhu (University of Leeds)
Pushpika Vishwanathan
Kevin Heij
Zahra Kashanizadeh
(allen Universiteit van Amsterdam)

Begeleidingscommissie:

Henk de Bruijn (vm Havenbedrijf Rotterdam)
Han Gerrits (Knab, VU)
Guido Heezen (Effectory)
Hans Hemels (launch!)
Saida van Kalsbeek (Cybermarqt)
Robin Spierings (KLM)
Petra Tito (Deloitte)
Jan Peter van den Toren (Birch, Tilburg University)
Nicolaas Weeda (secretaris)