Stichting Management Studies

Verbindt managementpraktijk en wetenschap

Het doel van Stichting Management Studies :

Stichting Management Studies (VNO-NCW) verbindt managementpraktijk en wetenschap door:

 • Praktijkgestuurd onderzoek op het gebied van management, organisatie en bestuur;
 • Het met elkaar in contact brengen van managers, bestuurders en toponderzoekers in begeleidingscommissies die per onderzoek worden samengesteld;
 • Interessante symposia voor haar leden;
 • Toonaangevende boeken die vaak met casestudy’s de verbinding leggen tussen theorie en praktijk.

Recent voltooid onderzoek:

De Winst van Purpose

Wat zijn de belangrijkste kenmerken en praktijken van purpose-gedreven ondernemingen zodanig dat sociaal-maatschappelijke doelstellingen de bestaansreden vormen van het economisch bedrijfsmodel?

Einde van strategie!?

In welke mate neem het gebruik van nieuwe vormen van strategievoming toe? Hoe uit zich dat en welke factoren bepalen dit? Het onderzoek wordt in het najaar van 2022 afgerond met een symposium en publicatie.

Artificial Intelligence in de praktijk

Hoe kunnen we de technologietransitie voor bedrijven begrijpen en er uitspraken over de toekomst doen? Daarvoor dient te worden teruggegrepen naar het (recente) verleden. Een onderzoek naar het digitaliseren van sectoren zou mogelijk inzicht kunnen geven. Deze nieuwe studie van SMS probeert op basis van wetenschappelijk praktijkonderzoek toekomstscenario’s te ontwikkelen waarin de gevolgen van de technologietransitie zichtbaar worden.

Samenwerken Corporates & Startups

Op welke wijze kan de samenwerking corporates en startups worden vormgegeven en uitgevoerd zodanig dat wederzijdse selectie, het onderling delen van kennis en het gezamenlijke leerproces wordt verbeterd?

Sociaal Ondernemen

Op 22 november 2018 zijn de resultaten van het onderzoek ’Sociaal Ondernemen’ gepubliceerd in (e-)boekvorm tijdens het gelijknamige symposium in Amsterdam. Het onderzoek is verricht door een onderzoeksteam onder leiding van prof. dr. Karen Maas, hoogleraar Open Universiteit en wetenschappelijk directeur van het Impact Centre Erasmus.

Re-Inventing Business: How Firms Cope with Disruption

Van het gezaghebbende praktijkonderzoek ‘Re-inventing Business’ van Henk Volberda, Kevin Heij & Frans van den Bosch heeft Oxford University Press een Internationale uitgave gepubliceerd. In het succes van vandaag ligt het falen verscholen van morgen. Door sterk veranderende omgevingen zijn aanpassingen van businessmodellen steeds vaker noodzakelijk.

Symposium 'Human Capital: Chefsache'

Op woensdag 25 september presenteert Stichting Management Studies (VNO-NCW) op haar symposium ‘Human Capital: Chefsache’ de resultaten van het praktijkonderzoek naar de invulling van Human Capital bij bedrijven en organisaties.

PROGRAMMA EN AANMELDEN.

Agenda 2024

Stichting Management Studies verwacht:

 • zomer: Publicatie en symposium ‘Human Capital’. 
 • najaar: start nieuw onderzoek ‘De impact van Geopolitiek.’ 

Symposia 2025

 • Voorjaar: het symposium: ‘De impact van Geopolitiek.’ 

Meer dan 50 jaar verbindt SMS managementpraktijk en wetenschap

Stichting Management Studies laat wetenschappelijk praktijkonderzoek verrichten naar actuele managementthema’s die in de bestuurskamers van belang worden geacht. Vaak zijn dit vraagstukken rondom de thema’s governance, organisatie en H.R.-beleid. SMS publiceert de resultaten van de praktijkonderzoeken in handzame, toegankelijk geschreven (e-)boeken. De publicaties van SMS verschijnen in het Nederlands en Engels. Met de kennis van en de inzichten uit de praktijkonderzoeken ondersteunt Stichting Management Studies het management van grotere ondernemingen en organisaties bij het vinden van adequate antwoorden op complexe vraagstukken. SMS geeft praktijkgerichte handreikingen voor beslissers.

Gelieerd aan

Jubileumboek 50 jaar SMS

In ‘Een rijke historie met toekomst’ schetst Hans Strikwerda de unieke positie van SMS in het Nederlandse poldermodel en kijken verschillende onderzoekers terug op de impact van hun onderzoek. Dit boek kunt u hier downloaden

Word donateur en participeer

Wilt u invloed uitoefenen op de managementagenda van de toekomst? En zoekt u mogelijkheden om kennis te ontwikkelen en te delen? Word dan donateur van Stichting Management Studies (SMS), al meer dan 50 jaar de verbindende schakel tussen managementpraktijk en wetenschap.

 

Als donateur van SMS
 • Profiteert u van een uniek kennisnetwerk;
 • Kunt u deelnemen aan de begeleidingscommissies van onderzoeken;
 • Maakt u kennis met de nieuwste wetenschappelijke inzichten op managementgebied;
 • Ontvangt u alle publicaties die door SMS worden gepubliceerd;
 • Kunt u uw bedrijf aandragen als relevante case en krijgt u daarbij advies op maat;
 • Krijgt u mogelijkheden om onderwerpen aan te dragen die de managementagenda van de toekomst mede zullen bepalen.